ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تست هوش چند پهلو

در این تست هوش جالب و عجیب که با عنوان تست هوش فضایی چند پهلو مطرح شده است شما باید با دقت و هوش خود چند وجهی بودن آن را حدس بزنید.

شکلی داریم که می خواهیم تعداد وجه های آن را مشخص کنیم.

آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه بگویید شکل بالا چند وجه (پهلو) دارد؟

 

چند پهلو

تست هوش تصویری جالب

 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

 

پاسخ تست هوش فضایی:چند پهلو

۱۸ وجه

تست هوش جدید و متفاوت چند پهلو !؟

منبع : namnak.com

مجله