ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طوطی که صدای گربه در می‌آورد!  اختصاصی «تابناک باتو»؛ هر عکسی نشانه ای دارد، نام عکاس، زمان، مکان و چرایی گرفته شدن عکس ها؛ اما بعضی از عکس ها نه نشانه ای دارند و نه داستانی و اینجاست که ناخودآگاه «ترس پنهانی» در وجود ما شکل می گیرد، به ویژه وقتی این عکس ها منظره های عجیبی را به تصویر کشیده باشند.

عکس هایی را که در زیر می بینید، عنوان مرموزترین، ناشناخته ترین و ترسناک ترین عکس های تاریخ را به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون پرسش این است که افراد درون عکس ها در آن لحظات دقیقا به چه چیزی فکر می کرده اند و دیگر آنکه آیا آیندگان نیز با دیدن عکس ها و تصاویر ما چنین احساسی خواهند داشت؟!

زمان ما را خواهد برد…
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
 ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی
 
ترسناک ترین و نامفهوم ترین عکس های قدیمی 
 

 

 
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,