ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ترافیک تهران در دهه 50

نیاز به حمل و نقل ، به تاریخ تمدن بر می گردد که با گذشت زمان و افزایش وسیله های نقلیه ترافیک شکل گرفت ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسائل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راهها اطلاق می گردد.در گذشته نیز مثل امروزه وجود و تردد وسایل نقلیه باعث ترافیک و راه بندان میشد چنانچه عکس قدیمی زیر روایت گر ترافیک تهران در دهه 50 می باشد.

ترافیک تهران

ترافیک سنگین تهران در 40 سال پیش + عکس

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,