ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وبسایت رسمی برنامه نود – کمیته اخلاق فیفا یک پرونده قضایی را در مورد سپ بلاتر، رئیس اسبق و محروم فیفا، ژروم والکه، دببیر کل اسبق این سازمان و مارکوس کاتنر، یکی از اعضای کمیته اجرایی فیفا در مورد نقش داشتن این سه نفر در دریافت پاداش های غیرقانونی در زمان فعالیتشان باز کرده است.

به گزارش وبسایت نود، بلاتر در حال سپری کردن محرومیت شش ساله خود از فعالیت های مرتبط با فوتبال است. والکه ده سال از فعالیت های فوتبالی محروم شده و والکه، خزانه دار اسبق فیفا هم به علت اتهاماتی نظیر پولشویی و رشوه خواری تحت تفحص کمیته اخلاق فیفا قرار دارد.

گفته می شود که این سه نفر به صورت غیرقانونی الگوهای ویژه ای را در مورد دریافت پاداش های غیرقانوین برای خود تعریف کرده اند.

۱۱۴۰

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,