ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تجارت شکارچیان ماموت در سیبری

این شکارچیان در اعماق غارها حفر غیر قانونی می کنند تا بقایای ماموت های ماقبل تاریخ را پیدا کرده و آن ها را به قیمت های هنگفت در بازار سیاه به فروش برسانند. شکارچیان در حال تعقیب و گریز دائمی با نیروهای پلیس هستند.

به گزارش مشرق، این شکارچیان در اعماق غارها حفر غیر قانونی می کنند تا بقایای ماموت های ماقبل تاریخ را پیدا کرده و آن ها را به قیمت های هنگفت در بازار سیاه به فروش برسانند. شکارچیان در حال تعقیب و گریز دائمی با نیروهای پلیس هستند.

 

آنها ماه ها زمان صرف یافتن بقایای ماموت ها می کنند. قیمت فروخته شده هر عدد عاج یافت شده در حدود ۳۵ هزار دلار است.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,شکارچیان ماموت

 

 

منبع : بیتوته

مجله