ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کمیسیون ماده ۵ در آخرین جلسه خود با پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر تغییر پهنه نمایشگاه بین الملی به پارک موافقت کرد.


پژمان پشمچی زاده با تأیید این خبر  گفت: براساس طرح تفصیلی نمایشگاه بین المللی واقع در بزرگراه شهید چمران در پهنه‌بندی کار و فعالیت قرار داشت که به پیشنهاد شهردار تهران این پهنه به G111 (فضای سبز عمومی)تغییر کرد.
 

وی با بیان اینکه با این مصوبه شاهد هم‌پیوندی با بوستان ملت و اراضی باشگاه انقلاب خواهیم بود و نتیجه آن شکل‌گیری یک گستره ممتاز و ویژه برای بهره‌مندی مردم تهران است، گفت: در آخرین جلسه ‌ کمیسیون ماده ۵، کلیات پیشنهاد محمدباقر قالیباف شهردار تهران مبنی بر تبدیل ۳۴۷ هکتار از اراضی پایتخت از پهنه کار و فعالیت به پهنه سبز عمومی تصویب شد.
 
براساس این پیشنهاد محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و سایر عرصه‌های این محدوده از پهنه s با کاربری «کار و فعالیت» به پهنه G111 که به کاربری «فضای سبز عمومی» اختصاص دارد تبدیل و مقرر شد طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ برای تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

ایسنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,