ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کم هزینه  و پرهزینه ترین خانوارهای ایرانی

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به طور میانگین هر خانوار شهری ایرانی ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان هزینه صرف کالاها و خدمات مصرفی خود کرده است. درآمد هرخانوار شهری ایرانی نیز به طور میانگین ۲۷ میلیون و ۸۷۸ هزار تومان است.

همچنین بر اساس این گزارش پرهزینه ترین خانوارهای ایرانی به ترتیب در ۳ استان تهران، چهارمحال بختیاری و اصفهان زندگی می کنند. به طور میانگین هزینه هر خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۷ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، هر خانوار چهارمحالی ۲۹ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان و هر خانوار اصفهانی ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان بوده است.

بر طبق گزارش مرکز آمار ایران کم هزینه ترین خانوارهای ایرانی در استان های سمنان، سیستان وبلوچستان و اردبیل زندگی می کنند.

 
 
هزینه خانوارهای ایرانی

جدول هزینه خانوارهای ایرانی در شهرهای مختلف 

بیشترین و کمترین هزینه خانوارهای ایرانی

منبع : namnak.com

مجله