ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بیرون کشیدن مورچه از گوش دختر 12 ساله
 
 
بیرون کشیدن مورچه از گوش دختر 12 سالهپزشکان مورچه ای را که در گوش دختر ۱۲ ساله هندی رفته بود را بیرون آوردند.
 
flowplayer.conf = { key: ‘$’, keyboard: false }; $(function(){ $(‘.player_66913’).flowplayer(); });

دانلود

منبع : tabnakbato.ir

مجله