ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

روسیه تقریبا ۲۱% تولید الماس جهان را در دست دارد که بیشتر آنها از یاقوتستان سیبری (سخا،یاکوت، یاکوتیه) دقیقا زیر مدار قطب شمال استخراج می شوند.

معدن 

این معادن الماس روسی در برخی نقاط، خارج از دسترس و در مکان های نامناسب کره زمین هستند و در دمای انجماد در تمام طول سال و در تاریکی تقریبا کامل در ماههای زمستان واقع شده اند.

معدن الماس مینری با عمق زیاد خود دارای چنان مکش هواییست که حتی بالگردها را در خود می بلعد. پرواز هلیکوپترها بر بالای این معادن ممنوع است.

محل معادن الماس در سیبری

محل معادن الماس در سیبری
معدن الماس در سیبری

معدن الماس در سیبری

 

راستان نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,