ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گرت کلیر ۳۶ ساله و اهل سیدنی استرالیا است. او با دوچرخۀ کوهستانی‌اش مشغول تمرین و دوچرخه‌سواری بود که کنترل خود را از دست داد و به زمین افتاد.

گوشی آیفون این دوچرخه‌سوار در جیب عقب شورت ورزشی‌اش بود و او هنگام سقوط روی گوشی‌اش افتاد. ابتدا مشکل خاصی پیش نیامد اما پس از چند لحظه صدای انفجار و سپس سوزش شدید در قسمت پشت ران پای راستش احساس کرد.

گوشی آیفون بر اثر ضربه وارده در جیبش منفجر شده و سه لایه از پوستش را سوزانده بود. او می‌گوید “یک لحظه دیدم از پشتم دود بلند شد و به همراه آن سوزش و درد وحشتناکی وجودم را فرا گرفت. وقتی برگشتم و پشتم را نگاه کردم دیدم لباسم آتش گرفته و ذوب شده و پایم سوخته است”.

این دوچرخه‌سوار در آن منطقه تنها بود و هیچکس در اطرافش نبود بنابراین به هر زحمتی بود خود را به شهر رساند. پزشکان پس از معاینه او را به بیمارستان سوانح و سوختگی فرستادند. شدت سوختگی به حدی بود که پوست او نیاز به پیوند دارد.

بلایی که آیفون سر یک دوچرخه‌سوار آورد

انفجار گوشی آیفون در جیب یک دوچرخه‌سوار

بلایی که آیفون سر یک دوچرخه‌سوار آورد

بلایی که آیفون سر یک دوچرخه‌سوار آورد

انفجار گوشی آیفون در جیب یک دوچرخه‌سوار

 بلایی که آیفون سر یک دوچرخه‌سوار آورد

انفجار گوشی آیفون در جیب

 بلایی که آیفون سر یک دوچرخه‌سوار آورد

انفجار گوشی آیفون

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,