ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۶ اعلام شدند

  اخبار علمی ,خبرهای   علمی, برندگان نوبل

برندگان صد و دهمین جایزه نوبل فیزیک انتخاب شدند.

 به گزارش ایسنا، این جایزه به دیوید جی تولس و جی مایکل کاستورلیتز و دونکان هالدین برای کشف نظری انتقال فاز توپولوژیک و مراحل توپولوژیک ماده اختصاص یافت.

منبع : بیتوته

مجله