ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جواد معراجی‌ فر  اظهار کرد: خبرهای مبنی بر برخورد دو قطار در ایستگاه مشهد، نادرست بود و خسارت مالی وارد شده در این حادثه ناچیز است. مالک واگن بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه این حادثه در خطوط پارکینگ راه‌آهن مشهد اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: یک قطار متشکل از چند واگن با یک لوکوموتیو است و واگن بخشی از یک قطار به شمار می‌رود.
منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله