ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خودروی پورشه به دلیل سرعت زیاد با خودروی سمند برخورد کرد.

 خودروی پورشه به دلیل سرعت زیاد در کمربندی الغدیر با سمند برخورد کرد.سرنشینان پورشه از محل حادثه فرار کردند.

برخورد شدید پورشه با سمند

 

برخورد شدید پورشه با سمند

 

برخورد شدید پورشه با سمند

 

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله