ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

سالانه صدها هزار قطعه یخ از کوههای یخی غول پیکر جدا شده و داخل آبها می افتند ،بنابراین تنها ۱۰ درصد از کوههای یخی قابل مشاهده اند و بقیه زیر آبها هستند.

کوههای یخی ناشی از دانه های برفی است که روی زمین نشسته اند و به مروز زمان به توده ای سخت تبدیل شده اند و برخی از آنها با قدمتی ۳۰ هزار ساله هنوز هم مبارز بر جا ایستاده اند.

“رابرت گیلمو” که سالهای زیادی از عمرش را صرف مطالعه یخ های قطبی کرده می گوید: “سرعت آب شدن آنها بسیار کم است و در ظاهر تفاوت هایی دارند:برای مثال :تکه های تیره به دلیل پوشانده شدن شکاف ها با آبهای یخ بوجود آمدند و یخ های متمایل به آبی قدیمی تر و پیچیده ترند و نور را عبور نمی دهند.”

کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله
کوههای یخی 30 هزار ساله کوههای یخی 30 هزار ساله
منبع:توریسم انلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,