ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

«با تو»: عکس های محرم و عاشورا  اختصاصی «تابناک با تو»، در این خبر تصاویری دیدنی از مراسم ظهر عاشورای سال ۹۵ را برایتان آماده کرده ایم که با هم می بینیم. عکس هایی از مراسم خیمه سوزان در  ظهر عاشورا و مراسم عزاداری سالار شهیدان که بینندگان سایت «تابناک باتو» برایمان ارسال کرده اند.

 
یوسف طرفی سعیداوی از سوسنگرد

یوسف طرفی سعیداوی از سوسنگرد

یوسف طرفی سعیداوی از سوسنگرد

یوسف طرفی سعیداوی از سوسنگرد

محدثه خانی از مشهد   عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

محدثه خانی از مشهد عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

محدثه خانی از مشهد   عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

محدثه خانی از مشهد عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

محدثه خانی از مشهد   عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

محدثه خانی از مشهد عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

محدثه خانی از مشهد   عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

محدثه خانی از مشهد عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

محدثه خانی از مشهد   عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

محدثه خانی از مشهد عکسهای ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

جلال رضایی از مشهد   عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

جلال رضایی از مشهد عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

جلال رضایی از مشهد   عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

جلال رضایی از مشهد عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

جلال رضایی از مشهد   عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان 1395

جلال رضایی از مشهد عکس های ظهر عاشورا خیمه سوزان ۱۳۹۵

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله