ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
 
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس اختصاصی «تابناک باتو»؛ «Vadim Trunov»، عکاس روس، سوژه‌ی جالبی را برای عکاسی انتخاب کرده است؛ او در فصل زمستان رفتار طبیعی سنجاب‌ها در تنازع بر سر غذا و بازیگوشی آنها را از دریچه دوربین خود به نمایش گذاشته است. برای دیدن این تصاویر زیبا، با ما همراه باشید.
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
بازیگوشی سنجاب‌ها از دریچه دوربین عکاس روس
تهیه و تنظیم: تابناک باتو
منبع: boredpanda

منبع : tabnakbato.ir

مجله