ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

افتتاحیه نمایشگاه عکسهاى دانش آموزان روستاى آیرقایه نمایشگاه عکس «چند سالگى هاى من»تمامى عواید فروش عکس ها براى کمک به بهبود شرایط تحصیلى دانش آموزان مرزنشین مى باشد.

بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

آزاده صمدی

 بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

آزاده صمدی و بهاره کیان افشار

 بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

محمدرضا غفاری

بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

رضا یزدانی

بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

محمد بحرانی

 بازیگران مشهور در نمایشگاه عکس چند سالگی های من!+تصاویر

بهاره کیان افشار

کامپک

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,