ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مدیرعامل بانک ملت و معاونش بازداشت شدند

علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون وی با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

بنابراین گزارش پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.

 
معاون سابق بین الملل رستگار نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

بازداشت علی رستگار سرخه ای مدیرعامل معزول بانک ملت

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,