ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

“جانت جکسون”-خواننده مشهور و خواهر “مایکل جکسون”- در ۵۰ سالگی نخستین بارداری خود را تجربه می کند.
 

او که در سال ۲۰۱۲ با تاجر قطری مسلمان “وسام صالح” ازدواج کرد،روز گذشته در خیابانهای لندن در حال خرید برای فرزند در راهش دیده شد.

این خواننده آوریل امسال، تورجهانی کنسرت هایش را لغو کرد تا به توصیه دکترش مشکلی برای او و فرزندش پیش نیاید.

بارداری ستاره مشهور در 50 سالگی

 

بارداری ستاره مشهور در 50 سالگی

توریسم آنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله