ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

قطعا فکر می کنیم این قوری ها فلزی هستند. شما را سرزنش نمی کنیم چون برداشت اول ما هم همین بود. شاید باور نکنید اما این قوری ها و ظروف چای خوری قرون وسطی توسط «اندرو مسی» و از سرامیک ساخته شده اند. نتیجه نهایی کار سخت این هنرمند ظروف سرامیکی است که شبیه به فلزات برنج، مس یا برنز به نظر می رسد. اندرو با دقت و پشتکار این ظروف را سخته و رنگ می کند تا به آن ها ظاهری قدیمی و عتیقه بدهد که نمونه های آن را در تصاویر زیر می بینید.

 
 این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند!
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند!

 
 این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند!
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند! 
 
این قوری های قرون وسطایی فلزی نیستند!

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,