ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 این عکس های شگفت انگیز فتوشاپ نیستند
 
این عکس های شگفت انگیز فتوشاپ نیستند اختصاصی «تابناک باتو»؛ عکاس ها با انتخاب زاویه و کادربندی های درست و ماهرانه، تصاویر زیبایی می آفرینند که در نگاه اول، ساختگی و نتیجه فرآیند فتوشاپ به نظر می رسند؛ عکس هایی که از مرز بین واقعیت و خیال می گذرند و مخاطبان خود را به حیرت وامی دارند.

در این گزارش، عکس ها و تصاویری را خواهید دید که در لحظات بسیار مناسب گرفته شده اند.

منبع : tabnakbato.ir

مجله