ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یشم سبز یک نوع ماده معدنی است و دارای رنگ ‌های گوناگون از جمله سبز، زرد کم‌رنگ، سفید، بنفش و سرخ می ‌باشد. یشم سبز که ساختار آن سبز است بسیار کمیاب و گرانبها است. برای تشخیص خلوص رنگی یشم سبز از دستگاهی به نام دیکروسکوپ استفاده می‌شود. به تازگی بزرگترین و گران قیمت ترین نوع از این سنگ در کشور میانمار کشف شد.

سنگی ۱۷۵تنی به ارزش 500میلیارد تومان کشف شد

 کارگران معدن در حال کار بودند و به دنبال سنگ های دیگری می گشتند که کاملا تصادفی با این سنگ ۱۷۵ تنی برخورد کردند. این سنگ ارزشی برابر با ۵۰۰ میلیارد تومان داشته و می گویند که بزرگی آن به اندازه ی یک خانه ی کوچک است.
 
سنگی ۱۷۵تنی به ارزش 500میلیارد تومان کشف شد

سنگی ۱۷۵تنی به ارزش 500میلیارد تومان کشف شد

 کارگران معدن در حال کار بودند و به دنبال سنگ های دیگری می گشتند که کاملا تصادفی با این سنگ ۱۷۵ تنی برخورد کردند. این سنگ ارزشی برابر با ۵۰۰ میلیارد تومان داشته و می گویند که بزرگی آن به اندازه ی یک خانه ی کوچک است.
 
سنگی ۱۷۵تنی به ارزش 500میلیارد تومان کشف شد

منبع : tabnakbato.ir

مجله