ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چهره ها همه جا هستند، در ابر ها، سرامیک، گوشه عکس ها همه جا به نظر شما چرا چنین اتفاقی می افتاد؟ ما چرا چهره هایی می بینیم که نباید آنجا باشند.

بعضی از افراد چهره روی سبزیجات و یا اشیاء را تناسخ! می دانند. اما عده ای هم هستند که چهره ها را به نوعی پدیده روان شناختی به نام پاریدولیا ربط می دهند. پاریدولیا یعنی  قسمتی از مغز اشکال ناشناخته را به اشیای شناخته تبدیل میکند! در هر صورت تصاویر پیش رو جالبتر از آن است که نامی رویش نهاده شود.

این سبزیجات عجیب چهره دارند!
پیاز ولی از نوع شیطانی، کمی شبیه برونکا در کارتون چوبین به نظر می رسد!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
فلفل دلمه ای فرار کرده از سری فیلم های جیغ
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
شلغم فضایی دیده بودید آیا؟
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
توت فرنگی خرس قطبی در خدمت شماست!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
خرگوش های بازیگوش میان بوته های گوجه فرنگی
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
اردک زیبایی است مگه نه؟ پاریدولیا یا تناسخ!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
خرس اسباب بازی مستر بین در نقش افتخاری سیب زمینی!

این سبزیجات عجیب چهره دارند!
و پرده آخر در اختیار آقای بادمجان

 

وب سایت کافه ترک

بعضی از افراد چهره روی سبزیجات و یا اشیاء را تناسخ! می دانند. اما عده ای هم هستند که چهره ها را به نوعی پدیده روان شناختی به نام پاریدولیا ربط می دهند. پاریدولیا یعنی  قسمتی از مغز اشکال ناشناخته را به اشیای شناخته تبدیل میکند! در هر صورت تصاویر پیش رو جالبتر از آن است که نامی رویش نهاده شود.

این سبزیجات عجیب چهره دارند!
پیاز ولی از نوع شیطانی، کمی شبیه برونکا در کارتون چوبین به نظر می رسد!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
فلفل دلمه ای فرار کرده از سری فیلم های جیغ
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
شلغم فضایی دیده بودید آیا؟
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
توت فرنگی خرس قطبی در خدمت شماست!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
خرگوش های بازیگوش میان بوته های گوجه فرنگی
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
اردک زیبایی است مگه نه؟ پاریدولیا یا تناسخ!
 
این سبزیجات عجیب چهره دارند!
خرس اسباب بازی مستر بین در نقش افتخاری سیب زمینی!

این سبزیجات عجیب چهره دارند!
و پرده آخر در اختیار آقای بادمجان

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,