ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آمار اسراف غذا در ایران

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت:طبق آمار فائو به ازای هر فرد در ایران سالانه ۳۷۵ کیلوگرم غذا به هدر می رود.

با اشاره به شعار روز جهانی غذا که مصادف با ۲۴ مهر ماه است، اظهار داشت:بر اساس گزارش فائو ۸۷۰ میلیون نفر معادل یک هشتم جمعیت جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. این در حالی است که بر اساس گزارش همین سازمان هر سال در خاورمیانه ۲۹۰ کیلوگرم مواد غذایی به ازای هر نفر به هدر می رود که این آمار در ایران به ازای هر نفر معادل ۳۷۵ کیلوگرم مواد غذایی در سال است.

اسراف غذا

اسراف مواد غذایی در ایران

 
وی ۳۰ درصد مواد غذایی اسراف شده را معادل غذای ۱۵ میلیون نفر خواند و افزود:اگر به طور متوسط تعداد اعضای هر خانوار را پنج نفر در نظر بگیریم، می توان گفت هر خانواده ایرانی به طور متوسط بیش از یک نفر ضایعات غذا دارد که این ضایعات به ترتیب شامل ۲۵ تا ۵۰ درصد میوه و سبزی ۱۰ درصد برنج و ۲۰ درصد خرما است.
 
عبدالهی ادامه داد:کاهش و کنترل مواد غذایی یکی از راهکار های مناسب برای تأمین امنیت غذایی کشور است که به همین مناسبت شعار امسال با توجه به کاهش آمار اسراف غذایی تعیین شده که فائو راهکار های حذف گرسنگی را کاهش ضایعات مواد غذایی، افزایش مصرف حبوبات، استفاده بهینه از آب، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تخصیص یارانه به مواد غذایی با ارزش تغذیه بالا، خرید مواد غذایی با ارزش تغذیه ای بالا و توسعه تحقیقات مرتبط با خشکسالی و تولید و معرفی گونه های گیاهی مقاوم خشکی پیشنهاد کرده است.

ایرانی ها در اسراف کردن غذا رکورد زدند!

منبع : namnak.com

مجله