ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ایده پردازی طراحان از روی لباس زنان مسلمان«اختصاصی تابناک باتو» لباس زنان مسلمان همواره موضوع بسیاری از نمایشگاه ها و طراحان مد و لباس بوده است. زنان مسلمان روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طراحان لباس برای لباس های رسمی و غیر رسمی آن ها به ایده پردازی پرداخته اند که تصاویری از آن را با هم می بینیم.

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,