ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است. 

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد “دارسی” در ایران

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

فسخ قرارداد “دارسی” نهایتا به انعقاد قرارداد دیگری منجر شد گه در آن سهم ایران از فروش نفت بیشتر شد.

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

کارناوال خیابانی پس از فسخ قرارداد “دارسی” در ایران

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

مدتی بعد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ هم‌زمان با سالروز تولد رضاشاه پهلوی کارناوال بزرگ‌تری در تهران برگزار شد.

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

رقص آدمک‌ها در کارناوال شادی در تهران

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

“سیرک صفوی” در کارناوال تهران

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

کارناوال در سال ۱۳۱۱ خورشیدی در تهران

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

“کاروان الاغ‌ها” در کارناوال تهران

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

برگزاری کارناوال مقابل ساختمان تلگراف‌خانه در ضلع جنوبی میدان توپخانه

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

کارناوال در میدان توپخانه

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

 اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

کارناوال در سال ۱۳۱۱ خورشیدی در تهران

فرادید

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,