ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اولین پرواز
 
 
اولین پرواز
 
راننده ۲دسته را که یکی برای کنترل قدرت جت و دیگری برای کنترل مسیر پرواز است و توسط آن می‌تواند مسیر را تغییر یا بچرخد در دست دارد.گفتنی است این جت پک در حال حاضر قادر به پرواز تا ارتفاع ۳۰ متر است.
 
flowplayer.conf = { key: ‘$’, keyboard: false }; $(function(){ $(‘.player_67311’).flowplayer(); });

دانلود

منبع : tabnakbato.ir

مجله