ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

قطع شدن انگشت لیندسی لوهان

یک حادثه تلخ برای لیندسی لوهان در تعطیلات ترکیه باعث شد این بازیگر سرشناس هالیوود انگشت خود را از دست بدهد.

لیندسی لوهان

انگشت قطع شده لیندسی لوهان

لیندسی لوهان که برای تعطیلات به شهر بودروم ترکیه سفر کرده بوددچار حادثه ای تلخ در کشتی تفریحی شد. انگشت اشاره لیندسی لوهان با گیرکردن به لنگر کشتی کنده شد و دچار خونریزی شدید شد. بعد از انتقال این ستاره هالیوود انگشت قطع شده پیوند زده شد. 

انگشت لیندسی لوهان

پیوند انگشت لیندسی لوهان

انگشت لیندسی لوهان بازیگر معروف قطع شد + عکس

منبع : namnak.com

مجله