ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 انفجاری بزرگ در برلین، روز چهارشنبه باعث هراس پایتخت نشینان آلمانی شد و دود غلیظ سیاه رنگی، آسمان شهر را پوشاند.
به گزارش ایرنا، تارنمای دیلی استار گزارش داد، هنوز دلیل این انفجار که در منطقه توریستی شهر اتفاق افتاده است، روشن نیست.
بر اساس این گزارش ‘زانیا آنتیپووا’ که در هنگام انفجار در محله فردریشاین بوده است، می گوید ‘انفجار یک کامیون’ را دیده و سپس صدای دو انفجار بزرگ و چندین انفجار کوچکِ دیگر را شنیده است.
آتش نشانان اکنون سرگرم خاموش کردن آتش هستند.
انفجاری مهیب در پایتخت آلمان
انفجاری مهیب در پایتخت آلمان

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,