ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دارا حیایی، پسر امین حیایى درجدی ترین تجربه بازیگری خود با پدرش همبازی می شود و جلوی دوربین حمید نعمت الله می رود.این فیلم “شعله ور” نام دارد . 

«امین حیایی» با پسرش همبازی شد 
ریشه

منبع : tabnakbato.ir

مجله