ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

میلیون نخ سیگار به ارزش ۴۰ میلیارد ریال صبح یک شنبه سی‌ویکم مرداد در منطقه دفن زباله میانرود شیراز امحا شد.

امحاء 33 میلیون نخ سیگار

 امحا ۳۳ میلیون نخ سیگار در منطقه دفن زباله میانرود

امحاء 33 میلیون نخ سیگار

 امحاء 33 میلیون نخ سیگار

امحا ۳۳ میلیون نخ سیگار

امحاء 33 میلیون نخ سیگار

 امحاء 33 میلیون نخ سیگار

امحا سیگار در منطقه دفن زباله میانرود

امحاء 33 میلیون نخ سیگار

امحاء 33 میلیون نخ سیگار

امحا سیگار

 امحاء 33 میلیون نخ سیگار

امحا ۳۳ میلیون نخ سیگار

فارس

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,