ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در حالی که تاریخ معاصر افغانستان پر است از جنگ و نا آرامی و کودتا و مردم این کشور دهه‌هاست به دنبال امنیت و ثبات نسبی هستند، مورخان دوران پایانی محمدظاهر شاه را زمان ثبات در این کشور می‌دانند.

از تاریخ ۱۷۴۷ میلادی که پس از مرگ نادرشاه افشار، احمدخان سدوزایی خود را حاکم افغانستان کرد تا زمان استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی، این کشور به زیر سلطه دو امپراطوری آن دوران یعنی بریتانیا و روسیه در آمده بود.

اما یک دوره کوتاه‌مدت که به نام دهه دموکراسی نامیده می‌شود در این کشور در ده سال پایانی دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه ثبات و تلاش برای آنچه “مدرنیزاسیون” خوانده می شود به وجود آمد که با کودتای سال ۱۳۵۲ داوود خان به پایان رسید.

محمد ظاهر پس از ترور پدرش توسط نوجوان افغان در ۱۹ سالگی به حکومت رسید و دوره فرمانروایی وی بر افغانستان از ۱۹۳۳ تا کودتای داوودخان دوره آرامش و ثبات و امنیت نسبی در این کشور بود. این کشور حتی در جنگ جهانی دوم نیز اعلام بی طرفی کرد.

ظاهرشاه در سال ۱۹۶۴، قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد که بعدها و در سال ۲۰۰۱ میلادی با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد.

واژهٔ افغان که هم‌معنی قوم پشتو بوده‌است برای نخستین بار در سال ۱۹۶۴ و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه با تعریفی جدید و به معنی همهٔ افراد شهروند کشور افغانستان به‌کار رفت.

ظاهرشاه به قصد مدرنیزه کردن افغانستان به اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تأسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تأسیس دانشگاهها و آموزش برای زنان اقدام کرد.

اما در سال ۱۹۷۳ میلادی زمانی که ظاهرشاه برای عمل جراحی به رم رفته بود عموزاده وی، سردار محمد داود خان که در سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ صدر اعظم یا نخست وزیر شاه بود با انجام کودتای سفید، شاه را از قدرت خلع کرد و با پایان دادن به نظام شاهی در افغانستان نظام جمهوری اعلام کرد.
 
دویچه وله به تازگی عکس هایی از آرشیو گتی ایمیج و خبرگزاری فرانسه گردآوری کرده است که مربوط به همین دوران کوتاه است.

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 دو دانشجوی پزشکی دانشگاه کابل (سمت چپ) با استاد خود (سمت راست) گفتگو می کنند. ۱۹۶۹

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دانشجویان دانشگاه کابل در سال های ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دانشجویان دانشگاه کابل در سال های ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 دانش‌آموزان افغان در سال ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 ظاهر مردم کوچه و بازار در افغانستان در سال ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 کارخانه تولید کامیون های روسی در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 کارگران افغان مشغول کار در یک معدن زغالسنگ در شمال ولایت بغلان

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
کلاس های درس دانشگاه در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دختران دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در سال ۱۹۷۵

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
کلاس های درس دانشگاه در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
زنان جوان مقابل فرودگاه کابل در سال ۱۹۶۷

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دو زن جوان افغان مقابل ساختمان رادیو کابل در سال ۱۹۶۲

 

فرادید

از تاریخ ۱۷۴۷ میلادی که پس از مرگ نادرشاه افشار، احمدخان سدوزایی خود را حاکم افغانستان کرد تا زمان استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی، این کشور به زیر سلطه دو امپراطوری آن دوران یعنی بریتانیا و روسیه در آمده بود.

اما یک دوره کوتاه‌مدت که به نام دهه دموکراسی نامیده می‌شود در این کشور در ده سال پایانی دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه ثبات و تلاش برای آنچه “مدرنیزاسیون” خوانده می شود به وجود آمد که با کودتای سال ۱۳۵۲ داوود خان به پایان رسید.

محمد ظاهر پس از ترور پدرش توسط نوجوان افغان در ۱۹ سالگی به حکومت رسید و دوره فرمانروایی وی بر افغانستان از ۱۹۳۳ تا کودتای داوودخان دوره آرامش و ثبات و امنیت نسبی در این کشور بود. این کشور حتی در جنگ جهانی دوم نیز اعلام بی طرفی کرد.

ظاهرشاه در سال ۱۹۶۴، قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد که بعدها و در سال ۲۰۰۱ میلادی با سقوط طالبان و بازگشت آرامش به افغانستان به عنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد.

واژهٔ افغان که هم‌معنی قوم پشتو بوده‌است برای نخستین بار در سال ۱۹۶۴ و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه با تعریفی جدید و به معنی همهٔ افراد شهروند کشور افغانستان به‌کار رفت.

ظاهرشاه به قصد مدرنیزه کردن افغانستان به اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تأسیس سیستم قانونگذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تأسیس دانشگاهها و آموزش برای زنان اقدام کرد.

اما در سال ۱۹۷۳ میلادی زمانی که ظاهرشاه برای عمل جراحی به رم رفته بود عموزاده وی، سردار محمد داود خان که در سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ صدر اعظم یا نخست وزیر شاه بود با انجام کودتای سفید، شاه را از قدرت خلع کرد و با پایان دادن به نظام شاهی در افغانستان نظام جمهوری اعلام کرد.
 
دویچه وله به تازگی عکس هایی از آرشیو گتی ایمیج و خبرگزاری فرانسه گردآوری کرده است که مربوط به همین دوران کوتاه است.

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 دو دانشجوی پزشکی دانشگاه کابل (سمت چپ) با استاد خود (سمت راست) گفتگو می کنند. ۱۹۶۹

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دانشجویان دانشگاه کابل در سال های ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دانشجویان دانشگاه کابل در سال های ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 دانش‌آموزان افغان در سال ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 ظاهر مردم کوچه و بازار در افغانستان در سال ۱۹۸۰

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 کارخانه تولید کامیون های روسی در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
 کارگران افغان مشغول کار در یک معدن زغالسنگ در شمال ولایت بغلان

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
کلاس های درس دانشگاه در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دختران دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در سال ۱۹۷۵

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
کلاس های درس دانشگاه در کابل

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
زنان جوان مقابل فرودگاه کابل در سال ۱۹۶۷

افغانستان در سال‌های «مدرنیزاسیون»
دو زن جوان افغان مقابل ساختمان رادیو کابل در سال ۱۹۶۲

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,