ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

پلیس زن اوکراینی

شهر کی یف پایتخت اوکراین بوده وآن را مادر شهر های روسی می نامند و این عنوان از این بابت می باشد که این شهر مرکز دولت کهن اسلاو یعنی کیفسکایا روس بوده است. کی یف مرکز سیاسی، صنعتی، علمی و فرهنگی کشور می باشد.

پلیس زن اوکراینی

پلیس زن اوکراینی

افسران پلیس زن اوکراینی + عکس

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,