ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.
به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دبیرخانه خبرگان رهبری، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبری در قم برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
قربانعلی دری نجفآبادی(رییس)، سیدهاشم بطحایی(نایب رئیس اول)، عباسعلی سلیمانی(نایب رییس دوم)،  عسکر دیرباز و علی معلمی(منشی) و سیدمحمد حسینی شاهرودی(مخبر) اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امور مالی و اداری مجلس خبرگان رهبریرا تشکیل می دهند.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,