ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اولین استخر المپیک، هفته گذشته در روز سه شنبه سبز رنگ شد.

دومین استخر مسابقات نیز در روز چهارشنبه تغییر رنگ داد. مسئولان برگزاری مسابقات ریو تصمیم گرفتند استخر دوم را تا زمان حل مشکل آن تعطیل کنند.

 
مسئولان برگزاری مسابقات اظهار کرده اند تعطیلی این استخر در روند مسابقات اختلالی ایجاد نخواهد کرد. آن ها پیشتر اظهار کرده بودند تغییر رنگ استخرها به دلیل ازدیاد نوعی جلبک رخ داده و برای ورزشکاران ضرری به همراه ندارد.

 

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,