ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارگر نیمه ماهر و تعدادی خانم جهت کار کیک پزی در زنجان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۴xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله