ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک کارگر ساده آقا جهت کار در ابزار فروشی در قم نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله