ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به ۲ نفر کارگر جهت کار در غذاخوری در روستای یوسف آباد – زنجان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۳۷xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله