ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارگر برقکار ماهر و نیمه ماهر ترجیحاً با موتور در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۳۶xxxxxxx (نمایش کامل)
استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,