ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارمند خانم و آقا با حقوق مناسب جهت بخش اداری در شرکت بازرگانی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله