ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارمند اداری خانم با روابط عمومی بالا جهت مؤسسه آموزشی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۶xxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله