ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

از متخصصان و افراد دارای تجربه‌ی کار عملیاتی با محصولات شرکت و معماری پلت فرم آن شامل حوزه های زیر در تهران دعوت به عمل می آید.

عنوان شغلی حوزه های آشنایی مورد نظر
کارشناس WSO2
  • MANAGEMENT AND GOVERNANCE
  • API MANAGEMENT
  • INTEGRATION
  • IDENTITY MANAGEMENT AND SECURITY
  • ANALYTICS

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: wso2platform@gmail.com

منبع : e-estekhdam.com

مجله