ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به کارشناس منابع انسانی جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران محدوده ی نیاوران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: (نمایش کامل) emplxxxxxxxxxx

منبع : e-estekhdam.com

مجله