ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک نفر ماما، پرستار، بهیار، تکنسین اتاق عمل یا هوشبری خانم جهت کلینیک MMT در تهران حوالی ونک نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۸xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله