ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند در اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۳xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله