ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به همکار خانم جهت کار در عکاسی همراه با آموزش و حقوق در زنجان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۲xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله