ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

فست فود بابابزرگ واقع در محدوده معلم شهر رشت به دو همکار خانم با ساعت کاری ۹ صبح تا ۱۵ و ۱۵ تا ۲۳ نیازمند است.

ساعت تماس از ۱۱ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۳
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۱۳۳xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله