ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به نظافتچی آقا جهت مجتمع آموزشی بصورت تمام وقت در تهران نیازمندیم.

تماس ۹ الی ۱۳
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۷xxxxxxxxxx (نمایش کامل)
استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,