ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به یک منشی مسلط به کامپیوتر جهت کار در شرکت لوازم آرایشی به صورت نیمه وقت در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳xxxxxxxxxx (نمایش کامل)

منبع : e-estekhdam.com

مجله