ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به منشی خانم جهت فروشگاه دکوراسیون آشنا به حسابداری هلو در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۴xxxxxxx (نمایش کامل)
استخدامی

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,